ပုဂံရာဇဝင္ထဲက ေဖာင္စၾကၤာ (သို႔မဟုတ္) ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ယာဥ္ပ်ံ

ပုဂံရာဇဝင္ထဲက ေဖာင္စၾကၤာ (သို႔မဟုတ္) ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ယာဥ္ပ်ံ

ပုဂံမင္းဆက္မ်ားထဲတြင္အေလာင္းစည္သူမင္းသည္အလြန္ဘုန္းျကီးေသာ မင္းျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း ေတြျဖစ္တဲ႕ အိႏိၵယ ခမာနဲ႕ထိုင္းတို႕ကအေလာင္းစည္သူမင္းကိုနတ္ဘုရားတစ္ပါးလို႕တင္စားျကပါတယ္။အေလာင္းစည္သူ မင္းျကီးဟာတိုင္ခန္းလွည့္လည္တဲ႕အခါမွာေဖာင္စျကာဆိုသည့္ယာဥ္ပ်ံကိုအသုံးျပဳကာလွည့္လည္ခဲ႕တယ္လို႕ ဆိုျကပါတယ္။

ဒါေပမဲ႕ အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္ရြာစံျပီးေနာက္မွာေတာ့ ထို ေဖာင္စျကာဆိုတဲ႕ ယာဥ္ပ်ံ အေျကာင္းကိုေရးသားထားျခင္းကို မေတြ႕ရိွေတာ့ပါဘူး။

ထိုေဖာင္စျကာဆိုသည့္ယာဥ္ပ်ံမွာအဘယ္သို႕ေရာက္ရိွသြားပါသနည္း အေလာင္းစည္သူမင္း၏ဘုန္းကံေျကာင္႕ရရိွခဲ႕ေသာေဖာင္စျကာယာဥ္ပ်ံမွာအေလာင္းစည္သူမင္းနတ္ရြာစံခ်ိန္မွာရုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းလား ?ထို႕ အေလာင္းစည္သူမင္း၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္မွာအံျသဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

မိမိ၏သားအရင္းျဖစ္ေသာ နရသူမင္း၏ေခါင္းအုံးနွင့္ဖိသတ္ျခင္းကိုခံခဲ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။နရသူမင္း သည္ ဖခင္အရင္း ကိုကိုယ္တိုင္သတ္မိသည့္အတြက္ေျကာင့္မိမိ၏အျပစ္ကိေဆးေျကာရန္အတြက္ထုထည္ျကီးမားျပီးလွေသာဓမၼံရံျကီးဘုရားကိုအျကီးအက်ယ္တည္ေဆာက္ေစသည္။အုတ္တစ္ခုနွင့္တစ္ခုျကားအပ္ထိုးလိုမရေအာင္တည္ေဆာက္ေစသည္။

ထိုေနာက္ဓမၼရံျကီးဘုရား၏အတြင္းဘက္အခန္းနံရံမ်ားအားအေသပိတ္ပစ္ေစျပီးထိုအခန္မ်ားအားတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေစေသာဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအားလည္နူတ္ပိတ္သည့္အေနျဖင့္ေသဒဏ္ေပးသည္။ဓမၼရံျကီးဘုရားသည္ ျမန္မာသာမက ကမ႓႓ၻာေက်ာ္ေသာဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ထိုအျပင္ အာကာသပညာရွင္မ်ား ၏ စိတ္ဝင္စား ေစေသာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။

ဓမၼရံျကီး ဘုရား၏ တည္ေဆာက္ပုံသည္အီဂ်စ္ဘုရင္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ႕ေသာ ပိရမစ္ မ်ားနွင့္ မ်ားစြာ ဆင္တူေသာေျကာင့္ အီဂ်စ္တို႕၏ဗိသုကာ ပညာႏွင့္ ပုဂံနိူင္ငံသားတို႕၏ ဗိသုကာပညာ သည္ ဆက္စပ္မူ ရိွႏိူင္သည္ဟု အာကာသသိပၸံပညာရွင္မ်ား ေရွးေဟာင္းသုေတသန မ်ားကမွတ္ခ်က္ခ်ျကသည္။

ထိုအျပင္ အီဂ်စ္ တို႕ ကိုးကြယ္ေသာ နတ္ဘုရား တံဆိပ္မ်ား နဂါး မ်ား အားပုဂံဘုရားအခဴိ႕၌ေတြ႕ရိွရမူနွင့္တစ္ခ်ိန္ကပုဂံေဒသကကိုးကြယ္ခဲ႕ေသာနတ္နဂါးအရည္းျကီးကိုးကြယ္မူတို႕သည္ဘုံဝါဒ တစ္ခုတည္းျဖစ္နိူင္သည္ဟုထင္ေျကးေပးျကျပီး သုေတသနမ်ား လုပ္ကာရွာေဖြျကသည္။

ထိုအျပင္ ပုဂံေဒသက ဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးတို႕သည္အရည္းျကီးတို႕၏သာသနာနိကအေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္နိူင္ေျခ ရိွသည္။

အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ပုဂံမင္းဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚအုပ္စိုးခဲ႕ေသာအရည္းျကီးသာသနာသည္ွဗုဒၶသာသနာထြန္းကားလာခ်ိန္တြင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႕ေသာ္လည္းသက္ေသျပစရာအျဖစ္နတ္ရုပ္မ်ားနဂါးရုပ္မ်ားနွင့္အရည္းျကီးတို႕ကိုးကြယ္ေသာနတ္ဘုရားေက်ာင္းမွာ အဘယ္ေျကာင့္ မျကြင္းက်န္ရစ္သနည္း။

သမိုင္းသုေတသန အခဴိ႕က ထိုနတ္ဘုရား ေက်ာင္းမ်ား အေပၚတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕က ျပန္လည္မြန္းမံ ျဖည့္စြက္ျပီး ဘုရားေစတီတည္ခဲ႕သည္ဟုယူဆျကသည္ ( ဤအယူအဆမမွန္နိူင္ )ဓမၼံရံျကီး ဘုရားအားအာကာသသိပၸံပညာရွင္မ်ားပိုမိုစိတ္ဝင္သြား ေစသည့္ အခ်က္မွာ နာမည္ေက်ာ္အာကာသ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္နာဆာအဖြဲ႕အစည္းထံမွလ်ိဳဝွက္စြာေပါက္ျကားလာေသာ ဓါတ္ပုံ မ်ားထဲ႕ တြင္ ဓမၼံရံျကီးဘုရားဓါတ္ပုံလဲပါဝင္လာသည္

ထို ဓါတ္ပုံ ေျကာင့္ အာကာသ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာဓမၼရံျကီးဘုရားအား ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာခဲ႕သည္။ဓမၼရံျကီးဘုရားသည္လည္းစိတ္ဝင္စားရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပေဟဌိ မ်ားနွင့္ျပည့္ ေနသည္။

ိနရသူမင္းသည္ အဘယ္ေျကာင့္ ဘုရားအတြင္းဘက္ခန္းရိွ နံရံမ်ား အား အေသပိတ္ပစ္ေစခဲ႕သနည္း?တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေသာပန္းရံပညာရွင္မ်ားအဘယ္ေျကာင့္ နူတ္ပိတ္ပစ္ေစခဲ႕သနည္း?

သုေသနသမားမ်ား ရတနာသိုက္ မုဆိုးမ်ား ၏ေျပာျကားခ်က္ မ်ား၌ ဓမၼရံျကီးဘုရား၏ ဌာပနာတိုက္သည္ သာမန္ဘုရားမ်ား၏ ဌာပနတိုက္ထက္အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာ အခန္းနွစ္ခန္း ျဖစ္ပုံရျပီးတစ္ခန္း၌ အေလာင္းစည္သူမင္း ၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားနွင့္ရတနာမ်ားဌာပနာထားပုံရသည္ဟုထင္ေျကးေပးျကသည္။

ထိုပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္အရအေလာင္းသည္စည္သူမင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ေဖာင္စျကာယာဥ္ပ်ံလဲ ပါနိုင္ေလာက္သည္။

အေလာင္းစည္သူမင္းသည္မဟာသမုဒၵရာအားသြားရာ၌ေဖာင္စျကာဆိုသည့္ယာဥ္ပ်ံအားအသုံးျပဳခဲ႕သည္ဟုဆိုရာတြင္ယခုေခတ္တြင္မဟာသမုဒၵရာအားစျကာဝ႒ာဟုသတ္မွတ္လ်င္အေလာင္းစည္သူမင္း၏ ေဖာင္စျကာဆိုသည္မွာ အာကာသယာဥ္တစ္ခုျဖစ္နိုင္ေပသည္။

ထို အယုူအဆအားခိုင္မာေအာင္ေထာက္ပံေပးေနသည္မွာUFoမ်ားနွင္႕Alienတို႕အေျကာင္းအားအသည္းအသန္ေလ့လာေနေသာနာဆာအဖြဲ႕အစည္းထံမွဓမၼံရံျကီးဘုရားအားရူေထာင့္အမဴိးမဴိးက ရိုက္ထားေသာဓါတ္ပုံမ်ားေျကာင့္ျဖစ္သည္။ထိုအျပင္ ပုဂံေဒသ ဘုရား ေစတီ မ်ား အေပၚ၌ ပ်ံဝဲေနေသာ UFO ယာဥ္ပ်ံ အခဴိ႕ အေျကာင့္ပုဂံေဒသ၏ဘုရားေစတီအခဴိ႕သည္ အာကာသသီအိုရီမ်ား Alien Theory မ်ား နွင့္ ဆက္ႏြယ္မူရိွသည္ဟုေကာက္ခ်ခ်နိူင္ေပသည္။

ထိုအျပင္ပုဂံေဒသ ဘုရားေစတီ မ်ား၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ကြင္းျပင္အက်ယ္ျကီးမ်ား၊ ပုဂံဘုရားအခဴိ႕အား လူတစ္ရစ္နတ္တစ္ရစ္ တည္ေဆာက္ခဲံသည္ဟုေသာ အယူအဆမ်ား၊နာဆာအဖြဲဲ႕အစည္းထံမွပုဂံဘုရား အခဴိ႕၏ ဓါတ္ပုံမ်ားေျကာင့္ ပုဂံေဒသသည္ UFoမ်ား Alien မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္မူရိွခဲ႕ေလ သလား ဟု ယူဆရေသာသက္ေသမ်ားျဖစ္သည္

Credit :H.H

Myanmar News

ဦး​ေဖ​ေအာင္​

================

ပုဂံရာဇဝင်ထဲက ဖောင်စင်္ကြာ (သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးနေသော ယာဉ်ပျံ

ပုဂံမင်းဆက်များထဲတွင်အလောင်းစည်သူမင်းသည်အလွန်ဘုန်းကြီးသော မင်းဖြစ်ပါတယ်။

အိမ်နီးချင်း တွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ခမာနဲ့ထိုင်းတို့ကအလောင်းစည်သူမင်းကိုနတ်ဘုရားတစ်ပါးလို့တင်စားကြပါတယ်။အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးဟာတိုင်ခန်းလှည့်လည်တဲ့အခါမှာဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံကိုအသုံးပြုကာလှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက်မှာတော့ ထို ဖောင်စကြာဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံ အကြောင်းကိုရေးသားထားခြင်းကို မတွေ့ရှိတော့ပါဘူး။

ထိုဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံမှာအဘယ်သို့ရောက်ရှိသွားပါသနည်း အလောင်းစည်သူမင်း၏ဘုန်းကံကြောင့်ရရှိခဲ့သောဖောင်စကြာယာဉ်ပျံမှာအလောင်းစည်သူမင်းနတ်ရွာစံချိန်မှာရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းလား ?ထို့ အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအံသြဖွယ်ကောင်းလှသည်။

မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သော နရသူမင်း၏ခေါင်းအုံးနှင့်ဖိသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။နရသူမင်း သည် ဖခင်အရင်း ကိုကိုယ်တိုင်သတ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိ၏အပြစ်ကိဆေးကြောရန်အတွက်ထုထည်ကြီးမားပြီးလှသောဓမ္မံရံကြီးဘုရားကိုအကြီးအကျယ်တည်ဆောက်စေသည်။အုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားအပ်ထိုးလိုမရအောင်တည်ဆောက်စေသည်။

ထိုနောက်ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏အတွင်းဘက်အခန်းနံရံများအားအသေပိတ်ပစ်စေပြီးထိုအခန်များအားတာဝန်ယူတည်ဆောက်စေသောဗိသုကာပညာရှင်များအားလည်နူတ်ပိတ်သည့်အနေဖြင့်သေဒဏ်ပေးသည်။ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည် မြန်မာသာမက ကမ႓႓္ဘာကျော်သောဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ထိုအပြင် အာကာသပညာရှင်များ ၏ စိတ်ဝင်စား စေသော ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။

ဓမ္မရံကြီး ဘုရား၏ တည်ဆောက်ပုံသည်အီဂျစ်ဘုရင်များ တည်ဆောက်ခဲ့သော ပိရမစ် များနှင့် များစွာ ဆင်တူသောကြောင့် အီဂျစ်တို့၏ဗိသုကာ ပညာနှင့် ပုဂံနိူင်ငံသားတို့၏ ဗိသုကာပညာ သည် ဆက်စပ်မူ ရှိနိူင်သည်ဟု အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များ ရှေးဟောင်းသုတေသန များကမှတ်ချက်ချကြသည်။

ထိုအပြင် အီဂျစ် တို့ ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရား တံဆိပ်များ နဂါး များ အားပုဂံဘုရားအခိူ့၌တွေ့ရှိရမူနှင့်တစ်ချိန်ကပုဂံဒေသကကိုးကွယ်ခဲ့သောနတ်နဂါးအရည်းကြီးကိုးကွယ်မူတို့သည်ဘုံဝါဒ တစ်ခုတည်းဖြစ်နိူင်သည်ဟုထင်ကြေးပေးကြပြီး သုတေသနများ လုပ်ကာရှာဖွေကြသည်။

ထိုအပြင် ပုဂံဒေသက ဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးတို့သည်အရည်းကြီးတို့၏သာသနာနိကအဆောက်အဦးများ ဖြစ်နိူင်ခြေ ရှိသည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုဂံမင်းဆက်ပေါင်းများစွာအပေါ်အုပ်စိုးခဲ့သောအရည်းကြီးသာသနာသည်ှဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာချိန်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော်လည်းသက်သေပြစရာအဖြစ်နတ်ရုပ်များနဂါးရုပ်များနှင့်အရည်းကြီးတို့ကိုးကွယ်သောနတ်ဘုရားကျောင်းမှာ အဘယ်ကြောင့် မကြွင်းကျန်ရစ်သနည်း။

သမိုင်းသုတေသန အခိူ့က ထိုနတ်ဘုရား ကျောင်းများ အပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က ပြန်လည်မွန်းမံ ဖြည့်စွက်ပြီး ဘုရားစေတီတည်ခဲ့သည်ဟုယူဆကြသည် ( ဤအယူအဆမမှန်နိူင် )ဓမ္မံရံကြီး ဘုရားအားအာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များပိုမိုစိတ်ဝင်သွား စေသည့် အချက်မှာ နာမည်ကျော်အာကာသ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှလျိုဝှက်စွာပေါက်ကြားလာသော ဓါတ်ပုံ များထဲ့ တွင် ဓမ္မံရံကြီးဘုရားဓါတ်ပုံလဲပါဝင်လာသည်

ထို ဓါတ်ပုံ ကြောင့် အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များမှာဓမ္မရံကြီးဘုရားအား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည်လည်းစိတ်ဝင်စားရာကောင်းလောက်အောင် ပဟေဌိ များနှင့်ပြည့် နေသည်။

ိနရသူမင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားအတွင်းဘက်ခန်းရှိ နံရံများ အား အသေပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?တာဝန်ယူတည်ဆောက်သောပန်းရံပညာရှင်များအဘယ်ကြောင့် နူတ်ပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?

သုသေနသမားများ ရတနာသိုက် မုဆိုးများ ၏ပြောကြားချက် များ၌ ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ ဌာပနာတိုက်သည် သာမန်ဘုရားများ၏ ဌာပနတိုက်ထက်အလွန်ကျယ်ဝန်းသော အခန်းနှစ်ခန်း ဖြစ်ပုံရပြီးတစ်ခန်း၌ အလောင်းစည်သူမင်း ၏ ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ရတနာများဌာပနာထားပုံရသည်ဟုထင်ကြေးပေးကြသည်။

ထိုပညာရှင်များ၏ မှတ်ချက်အရအလောင်းသည်စည်သူမင်း ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများထဲတွင် ဖောင်စကြာယာဉ်ပျံလဲ ပါနိုင်လောက်သည်။

အလောင်းစည်သူမင်းသည်မဟာသမုဒ္ဒရာအားသွားရာ၌ဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံအားအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုရာတွင်ယခုခေတ်တွင်မဟာသမုဒ္ဒရာအားစကြာဝဋ္ဌာဟုသတ်မှတ်လျင်အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဖောင်စကြာဆိုသည်မှာ အာကာသယာဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေသည်။

ထို အယုူအဆအားခိုင်မာအောင်ထောက်ပံပေးနေသည်မှာUFoများနှင့်Alienတို့အကြောင်းအားအသည်းအသန်လေ့လာနေသောနာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှဓမ္မံရံကြီးဘုရားအားရူထောင့်အမိူးမိူးက ရိုက်ထားသောဓါတ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုအပြင် ပုဂံဒေသ ဘုရား စေတီ များ အပေါ်၌ ပျံဝဲနေသော UFO ယာဉ်ပျံ အခိူ့ အကြောင့်ပုဂံဒေသ၏ဘုရားစေတီအခိူ့သည် အာကာသသီအိုရီများ Alien Theory များ နှင့် ဆက်နွယ်မူရှိသည်ဟုကောက်ချချနိူင်ပေသည်။

ထိုအပြင်ပုဂံဒေသ ဘုရားစေတီ များ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ကွင်းပြင်အကျယ်ကြီးများ၊ ပုဂံဘုရားအခိူ့အား လူတစ်ရစ်နတ်တစ်ရစ် တည်ဆောက်ခဲံသည်ဟုသော အယူအဆများ၊နာဆာအဖွဲဲ့အစည်းထံမှပုဂံဘုရား အခိူ့၏ ဓါတ်ပုံများကြောင့် ပုဂံဒေသသည် UFoများ Alien များနှင့် ပတ်သတ်မူရှိခဲ့လေ သလား ဟု ယူဆရသောသက်သေများဖြစ်သည်

Credit :H.H

Myanmar News

ဦး​ဖေ​အောင်​

================